Jungiaanse counseling

(for English scroll down)

Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal in de psychoanalytische theorie van C.G. Jung. Ze gaat uit van een positief en holistisch mensbeeld waarin het werken met het onderbewuste een belangrijke plaats inneemt.

Het onderbewuste

Het onderbewuste bevat veel waardevolle informatie over hoe we als mensen kunnen helen en groeien. Door dromen te analyseren, onszelf creatief te uiten, of het lezen van de kaarten van de Tarot kan ons onderbewuste ons hulp en inzicht geven. 

De sessie

Jungiaanse counseling biedt advies en inzicht bij psychologische problemen en vraagstukken. Problemen op het gebied van burn out, relaties, werk en studie. Problemen ontstaan door angsten, depressieve gevoelens, en oude psychologische pijn. Vraagstukken in verband met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en paranormale ervaringen. 

Resultaat

Oude psychologische pijn verdwijnt, er komt meer inzicht in sociale relaties en dynamieken. Belemmerende gedachtes lossen op. Het zelfvertrouwen neemt toe en je voelt je stevig staan in situaties. Relaties verlopen beter, werk en carrière keuzes worden meer helder. 

Online sessie

Bij een online sessie wordt live gewerkt via het programma Zoom.
De online sessie van 60 minuten kost 85 euro.

Strand sessie

Bij een sessie op het strand wandelen we tijdens het gesprek. De locatie van de strandsessie is aan het Zuiderstrand, aan het einde van de Houtrustweg.
De sessie op het strand duurt 60 minuten en kost 94,50 euro.

Sessie in de praktijk

Het is mogelijk een sessie af te spreken in een praktijkruimte. Adres : Vleugels Elandstraat 77A 2513 GM Den Haag. De sessie in een praktijkruimte duurt 60 minuten en kost 94,50 euro.

Jungian counselling

Personal growth and development are central to C.G. Jung’s psychoanalytic theory. She assumes a positive and holistic view of mankind in which working with the subconscious plays an important role.

The subconscious

The subconscious contains a lot of valuable information about how we as humans can heal and grow. By analyzing dreams, expressing ourselves creatively, or reading the Tarot cards, our subconscious can give us help and insight. 

The session

Jungian counselling offers advice and insight in psychological problems. Problems in the area of burn out, relationships, work and study. Problems due to fears, depressive feelings, and old psychological pain. Issues related to high sensitivity, giftedness and paranormal experiences are also addressed. 

Result

Old psychological pain disappears, there is more insight into social relationships and dynamics. Obstructive thoughts dissolve. Self-confidence increases and you feel firm in situations. Relationships improve, work and career choices become more clear. 

Online session

In an online session, we talk live using the program Zoom.
The online session of 60 minutes costs 85 euro.

Beach session

In a session at the beach we walk during the session. The location of the beach session is at the Southern beach at the end of the Houtrustweg.
The beach session costs 94,50 euro and is 60 minutes.

Session in a practice room

It is possible to have a session in a practice room. Adress : Vleugels, Elandstraat 77A 2513 GM Den Haag. The session of 60 minutes costs 94,50 euro.

Back to Top