Inca healing

(for English scroll down)

Dona Marquesa, een Q’ero medicijnvrouw uit Peru, leerde Karina een krachtige Inca-sjamanistische healing op diep zielsniveau. De Inca-healing is een complete heling in diepe onbewuste lagen en wordt al eeuwenlang toegepast in Peru. In het Q’ero sjamanisme is het gebruikelijk om bezielde stenen te gebruiken om de healing te begeleiden. De energetische helende aspecten van moeder aarde spelen een belangrijke rol.

Deze behandeling werkt sterk bij: oude pijn, trauma, blokkades, onverklaarbare fysieke klachten, energetische- en ontwikkelingsvraagstukken en zielsproblemen. Deze heling werkt op een subtiele manier sterk door in de maanden na de sessie. Voor verdere verdieping en persoonlijke groei is het aan te raden na 6 maanden een nieuwe sessie te plannen.

De healing

De Inca-healing start met het reinigen van zware energie met de Hoocha-stenen. Daarna worden de Chumpi-stenen, welke zijn verbonden met krachtdieren en arche-typische krachten, op het lichaam gelegd. Bij de behandeling ligt men onder een deken met de kleding aan. 

Tijdens de energetische reis kunnen krachtdieren of personages via het onderbewuste inzichten en antwoorden doorgeven. Oude pijn vloeit weg, en verloren ziele-delen keren terug. Dit heet soulretrieval.

Met het aanvullen van de levensenergie eindigt de reis en tot slot worden beschermende energie-banden aangelegd.

Kennis maken

Voorafgaand aan deze healing is het aan te raden een kennismakingsgesprek te boeken. Dit telefonisch kennismakingsgesprek is gratis en duurt 20 tot 30 minuten.

De healing duurt 120 minuten en kost 145 euro. 
Lees hier over de voorwaarden en COVID-19 maatregelen van Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk.

Inca healing

Dona Marquesa, a Q’ero medicine woman from Peru, taught Karina a powerful Inca shamanic healing on a very deep soul level. Inca healing is a complete healing in deep unconscious layers and has been practiced in Peru for centuries. Within the tradition of Q’ero medine spirited stones are used to guide the healings. The energetic healing aspects of mother earth play an important role.

This healing is very effective for: old pain, trauma, blockages, unexplained physical complaints, energetic and developmental issues and soul problems. This healing works strongly in a subtle way in the months after the session. For further deepening and personal growth it is recommended to schedule another session after 6 months.

The healing

The Inca healing starts with the cleansing of heavy energy with the Hoocha stones. Then the Chumpi stones, which are connected to power animals and archetypal forces, are placed on the body. During the treatment one lies under a blanket with one’s clothes on. 

During the energetic journey, power animals or characters can pass on insights and answers through the subconscious. Old pain flows away and lost soul parts return. This is called soul retreat.

The journey ends with the replenishment of the life energy and finally protective energy bonds are established.

Introduction

Before the first session, it is advisable to book an introductory call. This introductory meeting is free of charge and takes 20 to 30 minutes.

The Inca healing takes 120 minutes and costs 145 euro.
Read about Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk terms and conditions and COVID-19 measures here.

Back to Top