Contact & info

Kennismaken / Introduction


Boek een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten in de online agenda.
Book a free introductory call of 30 minutes in the online agenda.

Boek een sessie / Book a session

Voor het boeken van de Inca healing graag telefonisch contact opnemen.
To book the Inca healing please contact by phone.
Tel : 06 45425899

Stuur een bericht / Send a message

Afspraken en voorwaarden
Terms and conditions

COVID-19

Gedurende de COVID-19 pandemie gelden in de praktijk de overheids-maatregelen van het moment. Ten allen tijden worden de maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding van het virus. In de bevestigingsmail van de afspraak worden deze uitgelegd.

During the COVID-19 pandemic, the governmental measures of the moment apply in the practice. At all times measures are taken to prevent spreading of the virus. These are explained in the appointment confirmation e-mail.

Tarieven / Fees

Jungiaanse counseling online sessie – 60 minuten – 85 euro
Jungiaanse counseling sessie strand/praktijk – 60 minuten – 94,50 euro
Energetische therapie – 60 minuten – 94,50 euro
Inca healing – 120 minuten – 145 euro

Jungian counselling online session – 60 minutes – 85 euro
Jungian counselling session at the beach/practice room – 60 minutes – 94,50 euro
Energy healing session – 60 minutes – 94,50 euro

Inca healing – 120 minuten – 145 euro

Voorwaarden voor de sessions / Terms for the sessions

Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk biedt sessies gericht op persoonlijke groei en heling. Te allen tijde wordt aangeraden een medisch geschoold arts het helingsproces te laten monitoren in het geval van ernstige fysieke of psychologische klachten.

Ardite Psychology Practice & Energy Work offers sessions focused on personal growth and healing. At all times it is recommended to have a medically trained doctor monitor the healing process in case of severe physical or psychological complaints.

Financiële voorwaarden / Financial terms

Na afloop van een sessie wordt een ‘Tikkie’ per whatsapp verzonden. Hiermee kan de betaling van de sessie worden voldaan. Ardite is onafhankelijk en onderhoudt momenteel geen afspraken met zorgverzekeraars.

At the end of a session, a ‘Tikkie’ is sent by whatsapp. This allows you to pay for the session. Ardite is independent and does not currently maintain any agreements with health insurers.

Een sessie Energetische therapie die binnen 48 uur voor aanvang van de sessie wordt geannuleerd, wordt voor 18,75 euro in rekening gebracht. Dit betreft de kosten van de gehuurde ruimte. Een sessie Energetische therapie of Jungiaanse counseling die korter dan 24 uur voor aanvang van de sessie wordt afgezegd wordt voor 50% in rekening gebracht.

A session of Energy healing cancelled within 48 hours before the session starts will be charged at €18.75. This covers the cost of the rented practice room. An appointment cancelled within 24 hours before the start of the session will be charged 50%.

Bedrijfsgegevens
Company details

Ardite for conscious living
Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk : www.ardite.nl
Qigong school Ardite : www.ardite.org
Lotusbloemen blog : www.Lotusbloemen.blogspot.com

Postadres : Kon. Emmakade 151, 2518 JK Den Haag
Telefoon: 06 45425899
E-mail : karina@ardite.nl
Bank : NL24TRIO0212119788 t.n.v. K. Grijzen

KVK-nummer : 27299748
BTW : NL001722714B30

Back to Top