Contact & info

Openingstijden / Opening hours

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 13:00 tot 17:30.
De praktijk is gesloten in de periode 19 – 24 augustus, 20 – 28 september.

The practice is open Monday through Thursday from 13:00 pm to 5:30 pm.
The practice is closed during the period August 19 – 24, September 20 – 28.

Sessies / Sessions

Gratis kennismakingsgesprek per telefoon.
Jungiaanse counseling in de praktijk, online of op het strand.
Energetische therapie in de praktijk of online.
Inca healing in de praktijk.


Free introductory meeting by phone.
Jungian counselling at the practice, online or at the beach.
Energy healing at the practice or online.
Inca healing at the practice.

Stuur een bericht / Send a message

U ontvangt bericht van karina@ardite.nl binnen een werkdag. Check uw spambox!
You will receive a message from karina@ardite.nl within one work-day. Check your spambox!

Afspraken en voorwaarden /
Terms and conditions

Maatregelen COVID-19 / Measures COVID-19

We houden ruim 1,5 m afstand. Voor en na elke sessie wordt de praktijkruimte gelucht met frisse buitenlucht en vervolgens met salie gereinigd. Contactpunten in gang en toilet worden voor en na elke sessie gereinigd. Het tarief van de sessie wordt contactvrij met een ‘Tikkie’ via Whatsapp in rekening gebracht. Bij de behandeling op de behandeltafel is een mondkapje verplicht.

We keep a good 1.5 m distance. Before and after each session the practice room is aired with fresh outdoor air and then cleansed with sage. Contact points in hallway and toilet are cleaned before and after each session. The rate of the session is charged contact-free with a ‘Tikkie’ via Whatsapp. A mouth mask is required when receiving treatment on the treatment table.

Tarieven / Fees

Jungiaanse counseling sessie praktijk/ strand – 60 minuten – 94,50 euro
Jungiaanse counseling online sessie – 60 minuten – 85 euro
Energetische therapie sessie praktijk – 60 minuten – 94,50 euro
Energetische therapie online sessie – 60 minuten – 85 euro
Inca healing praktijk – 120 minuten – 145 euro
Kennismakingsgesprek per telefoon – 30 minuten – gratis

Jungian counselling session at the practice/ beach – 60 minutes – 94,50 euro
Jungian counselling online session – 60 minutes – 85 euro
Energy healing session at the practice – 60 minutes – 94,50 euro

Energy healing session online – 60 minutes – 85 euro
Inca healing – 120 minuten – 145 euro
Introduction by telephone – 30 minuten – free

Voorwaarden voor de sessions / Terms for the sessions

Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk biedt sessies gericht op persoonlijke groei en heling. Te allen tijde wordt aangeraden een medisch geschoold arts het helingsproces te laten monitoren in het geval van ernstige fysieke of psychologische klachten.

Ardite Psychology Practice & Energy Work offers sessions focused on personal growth and healing. At all times it is recommended to have a medically trained doctor monitor the healing process in case of severe physical or psychological complaints.

Financiële voorwaarden / Financial terms

Na afloop van een sessie wordt ter betaling een ‘Tikkie’ per whatsapp verzonden. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan. Ter plekke gepast contant betalen is ook mogelijk. Ardite is onafhankelijk en onderhoudt geen afspraken met zorgverzekeraars.

After a session, a ‘Tikkie’ is sent by whatsapp for payment. This should be paid within two weeks. Exact cash payment on the spot is also an option. Ardite is independent and does not maintain any agreements with health insurers.

Annuleren / cancellation

Een sessie die binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt geannuleerd wordt voor 50% in rekening gebracht. Bij het verzetten van een sessie wordt deze niet in rekening gebracht.

A session cancelled within 24 hours prior to the start of the session will be charged at 50%. If a session is rescheduled, there will be no charge.

Bedrijfsgegevens /
Company details

Ardite for conscious living
Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk : www.ardite.nl
Qigong school Ardite : www.ardite.org
Lotusbloemen blog : www.Lotusbloemen.blogspot.com

Praktijkadres : Kon. Emmakade 151, 2518 JK Den Haag
Telefoon: 06 45425899
E-mail : karina@ardite.nl
Bank : NL24TRIO0212119788 t.n.v. K. Grijzen

KVK-nummer : 27299748
BTW : NL001722714B30

Back to Top