Inca healing

(for English scroll down)

Dona Marquesa, een Q’ero medicijnvrouw uit Peru, leerde Karina een krachtige Inca-sjamanistische healing op diep zielsniveau. De Inca-healing is een complete heling in diepe onbewuste lagen en wordt al eeuwenlang toegepast in Peru. In het Q’ero sjamanisme is het gebruikelijk om bezielde stenen te gebruiken om de healing te begeleiden.

De sessie

Vooraf worden de vragen en klachten besproken en wordt de intentie gezet voor de healing.
De behandeling werkt sterk bij : oude pijn, trauma, blokkades, onverklaarbare fysieke klachten, energetische – en ontwikkelingsvraagstukken en bij ziele-problemen.

De Inca-healing start met een reiniging van de ‘zware energie’ met de Hoocha-stenen. Erna worden de seven Chumpi-stenen, welke oa zijn verbonden met krachtdieren, op de energie-punten geplaatst. Tijdens de behandeling ligt de client gekleed op de behandeltafel onder een deken.

Tijdens de energetische reis creëert het onderbewuste beelden die helend en inzichtgevend werken. Oude pijn en blokkades verlaten het systeem en verloren ziele-delen keren terug, soulretrieval. De gehele sessie begeleidt Karina dit proces.

Met het aanvullen van de levensenergie eindigt de innerlijke reis en worden de beschermende energie-banden aangelegd.

De sessie van 120 minuten kost 145 euro. De betaling van de sessie gaat via een ‘Tikkie’ via Whatsapp. De voorwaarden van Ardite Psychologenpraktijk & Energiewerk staan hier. Tijdens de sessies dragen we een mondkapje.

Voor en na de sessie

De sessie werkt op subtiele wijze drie tot zes maanden door. Voor verdere verdieping en persoonlijke groei is het aan te raden na zes maanden een nieuwe sessie te plannen

Sessie boeken

Graag telefonisch contact opnemen om een Inca Healing in te plannen. Of boek een gratis kennismakingsgesprek.

Inca healing

Dona Marquesa, a Q’ero medicine woman from Peru, taught Karina a powerful Inca shamanic healing on a very deep soul level. Inca healing is a complete healing in deep unconscious layers and has been practiced in Peru for centuries. Within the tradition of Q’ero medine spirited stones are used to guide the healings.

The session

Beforehand the questions and complaints are discussed and the intention for the healing is set.
The healing is very effective for: old pain, trauma, blockages, unexplained physical complaints, energetic and developmental issues and soul problems.


The Inca healing starts with a cleansing of the ‘heavy energy’ with the Hoocha stones. Afterwards the seven Chumpi stones, which are connected to powerful animals, are placed on the energy points. During the treatment the client lies on the treatment table dressed under a blanket.

During the energy journey the subconscious creates images that have a healing and insightful effect. Old pain and blockages leave the system and lost soul parts return, soul retrieval. Throughout the session Karina guides the process.

With the replenishment of the life energy the inner journey ends. Protective energy bonds are laid on the energy points.

The session of 120 minutes costs 145 euros. The payment of the session is via a ‘Tikkie’ via Whatsapp. The terms and conditions of Ardite Psychological Practice & Energy Work are here. During the sessions we wear a mouth mask.

Before and after the session

The session will subtly works for three to six months. For further deepening and personal growth it is advised to schedule another session after six months.

Book a session

Please call to schedule an Inca Healing. Or book a free introductory consultation.

Back to Top