Voel je vrij en in balans!

Jungiaanse counseling

(for English scroll below)

Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal in de psychoanalytische theorie van C.G. Jung. Ze gaat uit van een positief en holistisch mensbeeld waarin het werken met het onderbewuste een belangrijke plaats inneemt.

Het onderbewuste

Het onderbewuste bevat veel waardevolle informatie over hoe we als mensen kunnen helen en groeien. Door dromen te analyseren, onszelf creatief te uiten, of het lezen van de kaarten van de Tarot kan ons onderbewuste ons hulp en inzicht geven. 

De sessie

Jungiaanse counseling biedt advies en inzicht bij psychologische problemen. Problemen op het gebied van burn out, relaties, werk en studie. Problemen ontstaan door angsten, depressieve gevoelens, en oude psychologische pijn. Vraagstukken in verband met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en paranormale ervaringen. 

Resultaat

Oude psychologische pijn verdwijnt, er komt meer inzicht in sociale relaties en dynamieken. Belemmerende gedachtes lossen op. Het zelfvertrouwen neemt toe en je voelt stevig staan in situaties. Relaties verlopen beter, werk en carrière keuzes worden meer helder. 

Online sessie

Bij een online sessie wordt op afstand gewerkt via het programma Zoom. De online sessie van 60 minuten kost 85 euro.

Strand sessie

Bij een sessie op het strand wandelen we tijdens het gesprek. De sessie op het strand duurt 60 minuten en kost 94,50 euro.

Jungian counselling

Personal growth and development are central to C.G. Jung’s psychoanalytic theory. She assumes a positive and holistic view of mankind in which working with the subconscious plays an important role.

The subconscious

The subconscious contains a lot of valuable information about how we as humans can heal and grow. By analyzing dreams, expressing ourselves creatively, or reading the Tarot cards, our subconscious can give us help and insight. 

The session

Jungian counselling offers advice and insight in psychological problems. Problems in the area of burn out, relationships, work and study. Problems due to fears, depressive feelings, and old psychological pain. Issues related to high sensitivity, giftedness and paranormal experiences are also addressed. 

Result

Old psychological pain disappears, there is more insight into social relationships and dynamics. Obstructive thoughts dissolve. Self-confidence increases and you feel firm in situations. Relationships improve, work and career choices become more clear. 

Online session

In an online session, we use Zoom. The online session of 60 minutes costs 85 euro.

Beach session

In a session at the beach we walk during the session. The beach session costs 94,50 euro and is 60 minutes.